Privatlivspolitik ved booking af ophold i Hundepension.

Denne Privatlivspolitik er senest opdateret den 13. april 2021.

Hvornår gælder Privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken gælder for Rodselle Hundepension I/S’ behandling af de persondata, som du opgiver i vores booking formular som du finder her, eller når du på anden måde aftaler et ophold i hundepensionen.

Vores Kontakt Information

Navn: Rodselle Hundepension I/S
Adresse: Rodsellevej 10, 6070 Christiansfeld, DK
Web-adresse: https://rodselle.dk/
CVR-nr.: 40648526
Tel: +45 42 22 67 69
E-mail: rodselle.hundepension@gmail.com

Formål og Retsgrundlag for behandling af persondata

De oplysninger, som vi beder om, har udelukkende det formål, at de er nødvendige for at vi kan passe din hund. Retsgrundlaget for at indsamle disse data, kan opdeles i to grupper. Den ene falder under GDPR artikel 6, stk. 1, litra f) som omhandler at vi har en ligitim interrese i oplysningerne, den anden falder under GDPR artikel 6, stk. 1, litra c) som omhandler den retslige forpligtelse, vi har som Hundepension, til at indsamle og opbevare relevante data.

Ifølge Bekendtgørelsen om det dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde § 41 stk. 1, skal vi registrere alle hunde som opholder sig i vores hundepension. Registreringen skal indeholde oplysninger om hundens race, køn, alder og ID-nummer, samt dokumentation for vaccination mod hundesyge, parvovirus og hepatitis. Derudover skal registreringen indeholde ejerens navn og adresse, samt dato for hundens ankomst til hundepensionen.

Alle øvrige oplysninger ,som vi indsamler i forhold til denne privatlivspolitik, indsamler vi på grund af vores ligitime interresse for at kunne give din hund den bedst mulige pasning, og så vi har mulighed for at kontakte dig under din hunds ophold hos os.

Opbevaring af oplysningerne

Ifølge Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde § 41 stk. 2, skal vi opbevare registreringen om dig og din hund i mindst 3 år. I praksis betyder det, at vi opbevarer alle de oplysninger vi har om dig og din hund, i 3 år efter at din hund sidst var i hundepension ved os.

Deling med Tredjepart

Ifølge “Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde” § 41, stk. 3, skal Fødevarestyrelsen, og vores tilsynsførende dyrlæge, til enhver tid have adgang til at se registreringen.

Din ret til ændring i dine data

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning eller begrænsning i behandlingen af de data, som vi udelukkende har indsamlet, for at opfylde vores ligitime interrese. For data som vi har en retslig pligt til at indsamle og opbevare, har du til enhver tid ret til indsigt og berigtigelse, mens begrænsning af behandling, samt sletning kun kan udføres i det omfang, som “Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde” § 41 tillader.

Ønsker du at gøre brug af dine ret til ændring af dine data, kan du kontakte os via vores kontakt information som vist ovenfor.

Din ret til at klage over databehandlingen

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener at vi ikke behandler dine personoplysninger efter loven. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet som du kan kontakte her.

Fødevarestyrelsens Kontakt Information

Ifølge “Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde” § 56, har vi som Erhvervsmæssig Hundepension pligt til, at give vores kunder Fødevarestyrelsens kontaktoplysninger.

Fødevarstyrelsens kontaktoplysninger kan findes her, hvor de også har en kontakt form. Virker linket ikke så kan de kontaktes på:
Tel: +45 72 27 69 00
E-mail: email@fvst.dk

Links til love og bekendtgørelser, som er nævnt i denne Privatlivspolitik

GDPR
Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde